Pozovite nas

APR izdaje izvode i potvrde o stvarnim vlasnicima za potrebe poslovanja privrednih subjekata

U Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika je trenutno upisano oko 140.000 obveznika...

Obaveštenje o odlaganju dugovanog poreza i doprinosa dostavljeno obveznicima u poresko sanduče na portalu Poreske uprave

U Obaveštenje o načinu plaćanja dugovanog poreza i doprinosa dostavljeno je u poresko sanduče...

Godišnji podaci o registovanim subjektima

Prema podacima iz Registra privrednih subjekata, na početku 2021. godine u Republici Srbiji...

Servis desk pruža tehničku podršku pri korišćenju eServisa APR-a

U odeljku „Usluge”, objavljena je stranica „Servis desk APR” sa najažurnijim uputstvima, odgovorima na najčešće postavljana pitanja...

APR pocinje sa izdavanjem izvoda i potvrda o stvarnim vlasnicima

Agencija za privredne registre će od početka 2021. godine početi sa izdavanjem izvoda i potvrda iz Centralne evidencije stvarnih vlasnika. ...

Registar zaloge će od 1. januara registrovati dva nova sredstva obezbeđenja

Agencija za privredne registre će od 1. januara 2021. godine početi sa registracijom dva nova ugovora u Registru založnog prava na pokretnim stvarima i pravima ...

Evidentiranje stvarnih vlasnika je trajna obaveza registrovanih subjekata

Više od 140.000 registrovanih subjekata je do sada elektronski evidentiralo svoje podatke u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika. Trenutno je više od 85 odsto registrovanih subjekata, na koje se primenjuje Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika...

Poslanici Skupštine Srbije usvojili set poreskih i finansijskih zakona

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su set poreskih i finansijskih zakona, među kojima i Zakon o fiskalizaciji kojim će od 1. januara 2022. godine biti uveden model fiskalizacije zasnovan na onlajn režimu, koji omogućava dostavljanje podataka o izdatim fiskalnim računima...

Integracija Registra privrednih subjekata sa Adresnim registrom

Agencija za privredne registre je tokom vikenda započela integraciju Registra privrednih subjekata sa Adresnim registrom, koji vodi Republički geodetski zavod. U toku ovog procesa može doći do promena podataka o adresi sedišta registrovanih subjekata...

Otvoreni šalteri APR-a na još jednoj lokaciji u Beogradu - u Rakovici

Novi šalteri Agencije za privredne registre su od danas otvoreni u okviru zgrade arhive Agencije u Rakovici, u Ulici oslobođenja 1b. Korisnici će na ovim šalterima moći da predaju registracione prijave i dokumentaciju...

Ministarka Atanasković i direktor Lučić o planovima APR-a

Ministarka privrede u Vladi Republike Srbije Anđelka Atanasković, u okviru upoznavanja sa resorom i radom agencija u nadležnosti ministarstva, razgovarala je danas sa direktorom Agencije za privredne registre Milanom Lučićem o planovima te institucije...

Od 12. oktobra počinje registracija zdravstvenih ustanova u Agenciji za privredne ustanove

Agencija za privredne registre (APR) počeće od ponedelјka, 12. oktobra 2020. godine, da vodi Registar zdravstvenih ustanova, elektronsku, centralnu, javnu bazu podataka o registrovanim zdravstvenim ustanovama...

Informacije -Privredni registri

Preduzetnici koji obavlјaju privatnu praksu treba da prijave Registru privrednih subjekata nedelјni raspored rada, početak i završetak radnog vremena

Osnivači privatne prakse su dužni da do 11. oktobra 2020. godine podnesu registracionu prijavu upisa zabeležbe o nedelјnom rasporedu rada, početku i završetku radnog vremena u privatnoj praksi...

Informacije -Privredni registri

U Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika upisano 85 odsto registrovanih subjekata

Stvarne vlasnike je, zaklјučno sa 10. septembrom, evidentiralo ukupno 138.797 obveznika, što čini 85,12% registrovanih subjekata. Među njima, najviše je privrednih subjekata ispunilo ovu zakonsku obavezu, a zatim slede...

Informacije - Svetska privreda

Pad svetske privrede veći od očekivanog, kada se može očekivati oporavak

Svetska privreda, zbog pandemije koronavirusa, suočiće se sa većim padom nego što je predviđeno, a ranije procene su za oko 4,9 odsto. O tome kada možemo očekivati oporavak ekonomije...

Informacije -Privreda u doba pandemije

Privreda u doba pandemije - više otvorenih subjekata, manja privredna aktivnost

Privreda je, uprkos vanrednom stanju i ekonomskoj krizi, u prvih šest meseci uspešno "preležala" prvi talas kovid-19, jer je broj otvorenih privrednih subjekata...

Informacije - Elektronska registracija ugovora o finansijskom lizingu biće omogućena od 1. januara 2020. godine

Državna pomoć i za firme osnovane tokom pandemije

Za razliku od prvog paketa ekonomskih mera, kada za pomoć države nisu mogla da se prijave preduzeća osnovana posle...

Informacije - Elektronska registracija ugovora o finansijskom lizingu biće omogućena od 1. januara 2020. godine

Dodatna pomoć države potrebna samo ugroženim preduzećima, novi paket nije selektivan

Knjigovodstvena Agencija Abons može pružiti kompletnu logističku podršku svim pravnim licima koji vode knjige, prateći...

Informacije - Elektronska registracija ugovora o finansijskom lizingu biće omogućena od 1. januara 2020. godine

Specijalizovana knjigovodstvena agencija za firme i preduzetnike na Novom Beogradu

Knjigovodstvena Agencija Abons može pružiti kompletnu logističku podršku svim pravnim licima koji vode knjige, prateći...

Informacije - Elektronska registracija ugovora o finansijskom lizingu biće omogućena od 1. januara 2020. godine

Usluga otvaranja firme u Srbiji

Pored redovnog pružanja knjigovodstva, ABONS agencija pruža knjigovodstvene usluge otvaranje firme u Srbiji...

Informacije - Elektronska registracija ugovora o finansijskom lizingu biće omogućena od 1. januara 2020. godine

Sporazum APR i PKS donosi značajnu korist za privrednike

Agencija za privredne registre i Privredna komora Srbije potpisali su tri dokumenta...

Informacije - Elektronska registracija ugovora o finansijskom lizingu biće omogućena od 1. januara 2020. godine

Osnovne karakteristike agencija za knjigovodstvo i njihova delatnost

Profesionalna agencija za knjigovodstvo je ona agencija koja nudi knjigovodstvene usluge, koje...

Informacije - Elektronska registracija ugovora o finansijskom lizingu biće omogućena od 1. januara 2020. godine

Šta je posao knjigovođe?

Poslovni ljudi koji tek ulaze u svet preduzetništva često nisu sigurni šta je posao...

Informacije - Elektronska registracija ugovora o finansijskom lizingu biće omogućena od 1. januara 2020. godine

Pomoć i preduzetnicima koji su registrovali privremeni prekid obavlјanja delatnosti od 15. marta

Od 1. januara do 15. marta, Agencija za privredne registre je registrovala 7.358 privremenih...

Informacije - Elektronska registracija ugovora o finansijskom lizingu biće omogućena od 1. januara 2020. godine

Isplate minimalaca za radnike u malim firmama posle 1. maja

Vlada Srbije izjavila je danas da je paket ekonomskih mera za oporavak...

Informacije - Elektronska registracija ugovora o finansijskom lizingu biće omogućena od 1. januara 2020. godine

COVID-19 Info servis za privredu

Povodom aktuelne situacije izazvane korona virusom, Privredna komora Srbije, kao odgovoran partner...

Informacije - Elektronska registracija ugovora o finansijskom lizingu biće omogućena od 1. januara 2020. godine

Počele prijave za pomoć države

Danas počinje prijava privrednika za državnu pomoć u okviru ekonomskih mera za saniranje posledica uticaja...

Informacije - Elektronska registracija ugovora o finansijskom lizingu biće omogućena od 1. januara 2020. godine

Mere Vlade za pomoć privrednicima

Vlada Republike Srbije donela je niz mera sa ciljem da pomogne privredi u prevazilaženju ekonomske...

Informacije - Elektronska registracija ugovora o finansijskom lizingu biće omogućena od 1. januara 2020. godine

Privreda nastavlja sa obavljanjem redovnih poslova u APR i u toku vanrednog stanja

U Registru privrednih subjekata je trenutno registrovano 402.083 privredna subjekta, od čega je 131.164 privredna društva...

Informacije - Elektronska registracija ugovora o finansijskom lizingu biće omogućena od 1. januara 2020. godine

Sa novim licencama nastavile rad 262 turističke agencije organizatori putovanja

Do 3. februara 2020. godine, Agencija za privredne registre je izdala 262 licence turističkim agencijama organizatorima putovanja, koji su u proteklih mesec dana uskladili svoje poslovanje sa novim ...

Informacije - Elektronska registracija ugovora o finansijskom lizingu biće omogućena od 1. januara 2020. godine

Prednosti vođenja knjigovodstva kod profesionalne knjigovodstvene agencije

Poveravanje poslova knjigovodstva agenciji znači izmeštanje tog sektora izvan firme. To omogućavafirmama, posebno manjim, da se posvete proširenju i vođenju...

Elektronska registracija ugovora o finansijskom lizingu biće omogućena od 1. januara 2020. godine

Istorijski razvoj knjigovodstva

Knjigovodstvo predstavlja oblik privredne evidencije o stanju i kretanju imovine, kapitala, obaveza , prihoda, rashoda i finansijskog rezultata preduzeća u skladu sa zakonom o racunovodstvu, racunovodstvenim standardima...

Saveti Abons knjigovodstvo

APR poslao obaveštenja registrovanim subjektima koji još uvek nisu evidentirali stvarne vlasnike

Prethodnih dana, Agencija za privredne registre je poslala elektronskom poštom obaveštenja na adrese oko 20.000 registrovanih subjekata, koji se još uvek nisu evidentirali u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, sa...

Elektronska registracija ugovora o finansijskom lizingu biće omogućena od 1. januara 2020. godine

Organizatori putovanja sa starim licencama brišu se iz Registra turizma

Turističke agencije organizatori putovanja bile su dužne da usklade svoje poslovanje sa odredbama Pravilnika o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavlјanje...

Elektronska registracija ugovora o finansijskom lizingu biće omogućena od 1. januara 2020. godine

Od 1. januara 2020. godine novi uslovi i zakonska obaveza za sve turističke agencije

Od 1. januara 2020. godine počinje primena pravilnika, donetih na osnovu Zakona o turizmu (Službeni glasnik RS, broj 17/2019), koji bliže uređuju sadržinu Registra turizma, uslove i način rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, kao i vrstu, visinu...

Elektronska registracija ugovora o finansijskom lizingu biće omogućena od 1. januara 2020. godine

Objavljena obaveštenja za privredna društva kod kojih su ispunjeni uslovi za pokretanje postupka prinudne likvidacije

Agencija za privredne registre je poslednjeg dana 2019. godine objavila u Registru privrednih subjekata obaveštenja kod oko 4.000 privrednih društava da su se stekli razlozi za prinudnu likvidaciju propisani članom 546. Zakona o privrednim društvim („Sl. glasnik RS”, br...

Elektronska registracija ugovora o finansijskom lizingu biće omogućena od 1. januara 2020. godine

Elektronska registracija ugovora o finansijskom lizingu biće omogućena od 1. januara 2020. godine

Dana 14. decembra stupa na snagu Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o sadržini Registra finansijskog lizinga i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Službeni glasnik RS”, broj 86/2019, od 6. decembra 2019), na osnovu koga će biti omogućeno podnošenje prijava za registraciju...

Prijava advokata i javnih beležnika u evidenciju obveznika finansijskih izveštaja

Prijava advokata i javnih beležnika u evidenciju obveznika finansijskih izveštaja

Preduzetnici, koji su od 1. januara 2019. godine promenili način vođenja poslovnih knjiga, sa prostog na dvojno knjigovodstvo, imaju obavezu da dostave finansijski izveštaj Agenciji za privredne registre. Među ovakvim preduzetnicima nalazi se i određeni broj advokata, javnih beležnika...