Pozovite nas

Istorijski razvoj knjigovodstva

Knjigovodstvo predstavlja oblik privredne evidencije o stanju i kretanju imovine, kapitala, obaveza , prihoda, rashoda i finansijskog rezultata preduzeća u skladu sa zakonom o računovodstvu, računovodstvenim standardima i aktima preduzeća. Knjigovodstvo evidentira samo poslovne događaje koji se mogu iskazati vrednosno.

Tragovi knjigovodstvene evidencije otkriveni su već kod antičkih naroda. U kasnom srednjem veku dolazi do procvata italijanskih gradova i naglog razvoja trgovine. To je uslovilo i razvoj knjigovodstvene evidencije.

Najstarija sačuvana poslovna knjiga, u stvari, samo dva njena lista, potiču iz 1211. godine. Sačuvane knjige iz XIV veka pokazuju postepen prelaz od prostog ka dvojnom knjigovodstvu. Najstarija sačuvana knjiga koja je vođena po metodu dvojnog knjigovodatva potiče iz 1340. godine. Prve knjige koje su napisane o dvojnom knjigovodstvu su iz XV veka: Knjiga “O trgovini i savremenom trgovcu” od Dubrovčanina Benka Kotrulića, napisana 1458. godine u Napulju, a štampana tek 1573. godine u Veneciji i knjiga Mlečanina Luke Pačolia “Summa et Artihemetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita”, štampana, takođe u Veneciji 1494. godine. Kao što se vidi iz samih naslova knjige, to nisu bili radovi posvećeni isključivo knjigovodstvu, ali je svaka od njih imala poglavlje o knjigovodstvu.

U XVI, XVII i XVIII veku razdvaja se industrijsko knjigovodstvo od trgovačkog. Ono se s razvojem industrije, naročito u XIX veku, sve više usavršava. Stvaranje većih preduzeća (krajem XIX i početkom XX veka), koja pored “centrale” imaju i filijale, uslovilo je uvođenje jednoobraznog knjigovodstva, to jest takve knjigovodstvene evidencije koja će i u centrali i u filijalama istovrsne poslovne promjene obuhvatiti uvijek na istim računima (kontima)


Prijava advokata i javnih beležnika u evidenciju obveznika finansijskih izveštaja
ABONS Knjigovodstvo