Pozovite nas

Isplate minimalaca za radnike u malim firmama posle 1. maja

Vlada Srbije izjavila je danas da je paket ekonomskih mera za oporavak privrede sveobuhvatan i obiman i da je usmeren pre svega ka očuvanju radnih mesta, smanjenju gubitaka ali i jačanju likvidnosti cele privrede. Najavljeno je i da je ceo paket mera napravljen tako da država najveći teret krize preuzme na sebe jer je dovoljno ekonomski snažna kao i da je želja da se iz krize izađe sa što manje posledica.

Oko 900.000 ljudi će dobiti isplatu minimalne zarade od države. Sva ta mala i mikro preduzeća, zanatlije, taksisti, obućari, frizeri, koji imaju sada zatvorene radnje država je sada rekla: mi ćemo vašim radnicima isplatiti minimalne zarade. To je nešto malo iznad 90.000 dinara, odnosno oko 750 EUR, po radniku

Precizirano je i da bi isplate trebalo da uslede posle 1. maja.

U program ulaze samo oni privredni subjekti koji nisu otpustili više od 10% radnika nakon 15. marta, datuma kada je proglašeno vanredno stanje u Srbiji. To što država daje novac za zaposlene, ne sprečava poslodavca da isplati svoju planiranu zaradu zaposlenom, naravno, ako ima sredstava. Ono što država isplaćuje, može biti samo dodatak na tu sumu.

Takođe, namera je da suma koja je namenjena za isplatu radnicima bude isplaćena na namenski račun preduzeća pa preko toga direktno radnicima, kako ne bi došlo do nekih zloupotreba. Podsetili su da se taj ekonomski zamah i rast osetio u prvim mesecima ove godine, te je tako zabeležen rast BDP od 6,5% u januaru ove godine, dok je Republički zavod za statistiku izašao sa podatkom i da je industrijska proizvodnja u februaru zabeležila rast od 7,6 % u odnosu na isti period prošle godine.

Izvor: ekapija.com


Isplate minimalaca za radnike u malim firmama posle 1. maja
Knjigovodstvena agencija Beograd