Pozovite nas

Mere Vlade za pomoć privrednicima

Vlada Republike Srbije donela je niz mera sa ciljem da pomogne privredi u prevazilaženju ekonomske krize izazvane opštom pandemijom Covid 19.

Privrednike najviše zanima jedna od 7 usvojenih uredbi a to je: Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 (u nastavku: Uredba), Ova Uredba biće objavljena u Službenom glasniku RS broj 54/2020, a stupa na snagu danom objavljivanja. Uredba predstavlja pravni okvir za primenu ekonomskih mera za podršku privredi..

Ko ima pravo da koristi propisane pogodinosti?

-privredni subjekti u privatnom sektoru;

-preduzetnici

-preduzetnici paušalci,

-preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana); i

-ogranci i predstavništva stranih pravnih lica

Zajednički uslov za sve pobrojane privredne subjekte je da od 15. marta 2020. godine pa do dana stupanja na snagu ove uredbe nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%. Uslov da se ne smanjuje broj zaposlenih ne odnosi se na ugovore na određeno vreme.

Privredni subjekti koje ne mogu da računaju na pogodnosti Uredbe su:

Pravo na odlaganje poreski obaveza i na novčanu pomoć nemaju velika pravna lica i to:

-banke;

-društva za osiguranje i društva za reosguranje;

-društva za upravljanje doborovoljnim penzionim fondovima;,

-davaoci finansijskog lizinga i

-platne institucije i institucije elektronskg novca.

Izvor: biljanatrifunovicifa.com


Prijava advokata i javnih beležnika u evidenciju obveznika finansijskih izveštaja
Knjigovodstvena agencija Beograd