Pozovite nas

Registar zaloge će od 1. januara registrovati dva nova sredstva obezbeđenja

Agencija za privredne registre će od 1. januara 2021. godine početi sa registracijom dva nova ugovora u Registru založnog prava na pokretnim stvarima i pravima – ugovora o zalozi sa predajom predmeta zaloge u državinu poverioca i ugovora o prodaji pokretnih stvari sa zadržavanjem prava svojine radi obezbeđenja prodavčevog potraživanja do isplate cene u potpunosti..

To su novine propisane poslednjim izmenama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima i pravima upisanim u registar, kojima je uspostavljen jedinstven pravni okvir za sva sredstva obezbeđenja. Podnošenje elektronskih prijava biće omogućeno 1. jula 2022. godine.

Na sajtu je objavljen Pravilnik o sadržini Registra založnog prva na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju ("Službeni glasnik RS", br. 71 od 4. oktobra 2019, 156 od 25. decembra 2020), koji bliže uređuje sadržinu Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciju potrebnu za registraciju ili brisanje podataka.

Izvor: apr.rs


 Registar zaloge će od 1. januara registrovati dva nova sredstva obezbeđenja
Knjigovodstvena agencija Beograd