Pozovite nas

Privreda nastavlja sa obavljanjem redovnih poslova u APR i u toku vanrednog stanja

U Registru privrednih subjekata je trenutno registrovano 402.083 privredna subjekta, od čega je 131.164 privredna društva i 270.919 preduzetnika.

U prva tri meseca je osnovano 2.608 privrednih društava i 6.367 preduzetnika, a u istom periodu 2019. godine osnovano je 2.226 privrednih društava i 8.051 preduzetnik.

Za prva tri meseca je iz registra izbrisano 1.247 privrednih društava i 6.691 preduzetnik, a u istom periodu 2019. godine je obrisano 744 društava i 5.510 preduzetnika.

Podaci pokazuju da je u prvom tromesečju ove godine osnovano za 17 odsto više društava i 26,4 odsto manje preduzetnika nego u istom periodu prošle godine, dok je iz registra izbrisano za 67,6 odsto više privrednih društava i 21,4 odsto više preduzetnika u odnosu na isti period prošle godine.

Prema mesecima, januara ove godine je osnovano 728 društava i 2.151 preduzetnik, februara 934 društava i 2.398 preduzetnika, a marta 946 društava i 1.818 preduzetnika.

„I u toku vanrednog stanja, obavljamo redovno sve poslove iz naše nadležnosti, a u martu je primljeno 39.570 prijava i zahteva adresiranih na gotovo sve registre koje vodimo“, istakao je Milan Lučić, direktor Agencija za privredne registre, koji je naglasio da je zbog zatvaranja šaltera unutrašnja organizacija, pre svega, usmerena na prijem dokumentacije putem pošte i na pružanje svih administrativnih servisa privredi bez zastoja.

Obrada elektronskih finansijskih izveštaja za 2019. godinu odvija se redovno, dok je u poslednjih mesec dana u elektronsku evidenciju stvarnih vlasnika upisano više od 1.300 registrovanih subjekata.

Osim putem pošte, komunikacija sa korisnicima odvija se preko Info centra, putem telefona i elektronske pošte, dok se tehnička podrška za elektronske servise pruža preko Servis deska Agencije.

Izvor: apr.rs


Prijava advokata i javnih beležnika u evidenciju obveznika finansijskih izveštaja
Knjigovodstvena agencija Beograd