Pozovite nas

Poslanici Skupštine Srbije usvojili set poreskih i finansijskih zakona

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su set poreskih i finansijskih zakona, među kojima i Zakon o fiskalizaciji kojim će od 1. januara 2022. godine biti uveden model fiskalizacije zasnovan na onlajn režimu, koji omogućava dostavljanje podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi u realnom vremenu, u trenutku prometa na malo. Cilj zakona je stvaranje uslova za suzbijanje sive ekonomije, efikasnije kontrole i bolje naplate poreza.

U Srbiji će za pola godine biti omogućeno trgovanje virtuelnom valutom i digitalnim tokenom, kao vrstama digitalne imovine, utvrđeno je Zakonom o digitalnoj imovini, koji je usvojila Skupština Srbije. Najpoznatiji predstavnik digitalne imovine u svetu je bitkoin, a najčešća tehnologija na kojoj se digitalna imovina kreira je blokčejn tehnologija. Zakon uređuje poslove organizovanja platforme za trgovanje digitalnom imovinom i uslove pod kojima je dozvoljeno trgovanje digitalnom imovinom. Ministar finansija Siniša Mali očekuje da zakon doprinese pozicioniranju Srbije kao lidera u jugoistočnoj Evropi u digitalizaciji finansijskih tehnologija.

Skupština je usvojila i izmene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma radi usklađivanja sa Zakonom o digitalnoj imovini, a istovremeno i potpunog usklađivanja s medunarodnim standardima u ovoj oblasti koji su definisani FATF preporukama.

Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana neoporezivi iznos zarade biće povećan sa 16.300 dinara na 18.300 dinara mesečno, čime se obezbeđuje smanjenje fiskalnog opterećenja prihoda koje fizička lica ostvare po osnovu rada. U cilju podsticanja zapošljavanja, za godinu dana biće produžene postojeće olakšice za zapošljavanje novih radnika. One se odnose na povraćaj dela plaćenog poreza po osnovu zarade novozaposlenog lica od 65 do 75 odsto, u zavisnosti od broja novozaposlenih radnika. Usvojene su i izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje radi daljeg stimulisanja zapošljavanja produženjem perioda primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih radnika.

Skupština je usvojila i Zakon o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije korona virusa, kojim se za pola godine produžava rok za odbravanje kredita preduzećima osiguranih garancijom Srbije. Cilj zakona jeste nastavak podrške privredi koja ima za cilj povećanje likvidnosti privrednih subjekata.

Izmene Zakona o tržištu kapitala, koje je usvojila Skupština Srbije, obezbediće veći obim trgovanja i bolju ponudu kvalitetnih finansijskih instrumenata na tržištu kapitala u vidu korporativnih obveznica. Novim rešenjima je pojednostavljen postupak za sastavljanje prospekta za izdavanje dužničkih hartija od vrednosti, kao i za podnošenje odgovarajuće dokumentacije Komisiji za hartije od vrednosti uz zahtev za odobrenje prospekta. Privrednim društvima se pruža mogućnost bržeg i lakšeg pristupa izvorima finansiranja za proširenje poslovanja uz manje troškove izdavanja dužničkih hartija od vrednosti.

Vlasnicima imovine oduzete posle Drugog svetskog rata iznos obeštećenja koji ne prelazi 1.000 evra biće isplaćen isključivo u novcu i to odjednom, do 31. marta naredne godine u odnosu na odluku Vlade Srbije o emisiji obveznica. To je utvrđeno izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, koje je usvojila Skupština Srbije. Nova rešenja predviđaju da se obeštećenje u vidu državnih obveznica Republike Srbije vrši emitovanjem obveznica, jednom godišnje za iznos obeštećenja koji utvrđuje Agencija za restituciju na osnovu donetih rešenja o obeštećenju koja su postala pravnosnažna do 30. juna tekuće godine.

Akciza na cigarete biće postepeno povećana od 2021. do 2025. i to na svakih šest meseci po 1,50 dinara po paklici, utvrđeno je izmenama Zakona o akcizama, koje je usvojila Skupština Srbije. Tako će biti usvojen srednjoročni akcizni kalendar 2021-2025. godine, kroz postepeno povećavanje akciza, kako bi se u predviđenom roku dostigao minimalni nivo oporezivanja akcizom predviđen direktivama EU.

Skupština je usvojila i izmenu Zakona o utrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograda na vodi“, koja se odnosi na pomeranje roka za podnošenje predloga za eksproprijaciju za dve godine, odnosno do 14. aprila 2022. godine.

Izvor: mfin.rs


poslanici skupstine Srbije usvojili set poreskih i finansijskih zakona
Knjigovodstvena agencija Beograd