Pozovite nas

Obaveštenje o odlaganju dugovanog poreza i doprinosa dostavljeno obveznicima u poresko sanduče na portalu Poreske uprave

Obaveštenje o načinu plaćanja dugovanog poreza i doprinosa dostavljeno je u poresko sanduče na portalu Poreske uprave svim poreskim obveznicima koji ispunjavaju uslove za odlaganje plaćanja poreskih obaveza u skladu sa Uredbom o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID -19.

Obaveštenje sadrži podatke o ukupnom iznosu dugovanog poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada zaposlenih, broju rata, iznosu rate, datumu dospeća rate, broju odobrenja za plaćanje (BOP) i računu za uplatu, a za paušalno oporezovane obveznike način plaćanja dugovanog poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti.

Poreska uprava podseća privredne subjekte da su u obavezi da redovno izmiruju poreske obaveze, kao i da se pridržavaju propisanih rokova za plaćanje rata dugovanog poreza i doprinosa u skladu sa Uredbom o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa.

Na sajtu Poreske uprave Republike Srbije objavljene su detaljne informacije o načinu sprovođenja odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa privrednim subjektima sa odgovarajućim primerima i pojašnjenjima.

Poreski obveznici se dodatno mogu informisati i u Kontakt centru Poreske uprave na brojeve telefona 0700-700 007 i 011-33 10 111 , kao i na šalteru „Vaš poreznik“ u 37 filijala širom Srbije.

Izvor: purs.gov.rs


Obaveštenje o odlaganju dugovanog poreza i doprinosa dostavljeno obveznicima u poresko sanduče na portalu Poreske uprave
Knjigovodstvena agencija Beograd