Pozovite nas

Integracija Registra privrednih subjekata sa Adresnim registrom

Agencija za privredne registre je tokom vikenda započela integraciju Registra privrednih subjekata sa Adresnim registrom, koji vodi Republički geodetski zavod.

U toku ovog procesa može doći do promena podataka o adresi sedišta registrovanih subjekata, zbog kojih privrednici ne treba da brinu, jer će svi netačni podaci biti ispravljeni u najkraćem roku, odnosno do kraja ovog procesa.

Integracija ova dva registra je od suštinske važnosti za pravilno funcionisanje registara koje vodi APR. Stoga, Agencija će u narednom periodu uskladiti podatke o adresama i kućnim brojevima i u ostalim svojim registrima, u zavisnosti od dinamike sa kojom će RGZ dovršavati poslove na uspostavljanju potpuno ažurnog Adresnog registra.

Pored Centralnog registra stanovništva, Registra privrednih subjekata i Registra nepokretnosti, Adresni registar je jedan od ključnih državnih registara zahvaljujući kojima je moguće uspostavljanje e-Uprave.

Izvor: apr.rs


Otvoreni šalteri APR-a na još jednoj lokaciji u Beogradu - u Rakovici
Knjigovodstvena agencija Beograd