!DOCTYPE html> APR počinje sa izdavanjem izvoda i potvrda o stvarnim vlasnicima

Pozovite nas

APR počinje sa izdavanjem izvoda i potvrda o stvarnim vlasnicima

Agencija za privredne registre će od početka 2021. godine početi sa izdavanjem izvoda i potvrda iz Centralne evidencije stvarnih vlasnika. Agencija će izdavati izvod sa podacima o stvarnim vlasnicima registrovanog subjekta.

Takođe, zainteresovani korisnici moći će da dobiju potvrdu iz Centralne evidencije sa istorijskim podacima o stvarnim vlasnicima registrovanog subjekta (potvrda za registrovanog subjekta), kao i potvrdu da je neko fizičko lice upisano, ili je bilo upisano, kao stvarni vlasnik registrovanog subjekta (potvrda za fizičko lice).

Zahtev se može podneti elektronskim putem, preko sistema za centralizovano prijavljivanje korisnika APR (i u tom slučaju se i naknada za izdavanje izvoda ili potvrde plaća elektronski), ili u pisanoj formi, na posebnom obrascu koji je dostupan preko internet stranice Agencije.

Ukoliko se zahtev podnosi u pisanoj formi, uz isti se prilaže i dokaz o uplati naknade za izdavanje izvoda, odnosno potvrde.

Podnosilac ima mogućnost da bira način izdavanja dokumenta bez obzira na način podnošenja, jer Agencija može izdati izvod ili potvrdu u formi elektronskog dokumenta, ili u papirnoj formi.

Izvor: apr.rs


 APR počinje sa izdavanjem izvoda i potvrda o stvarnim vlasnicima
Knjigovodstvena agencija Beograd